NOVOSTI

Pročitajte najnovije vesti

Stream-promocija-Karlovci.jpg

Održana prezentacija projekta „Dunavski sliv za Zeleni san“

Prezentacija projekta je održana u Svečanoj sali opštine Sremski Karlovci uz prisustvo velikog broja gostiju, uključujući i predstavnike pokrajinskih i lokalnih vlasti.

Cilj projekta su razvoj i promocija Sremskih Karlovaca, odnosno mikroregije koju čine Stražilovo, Karlovci i Koviljsko-petrovaradinski rit, kao top eko-turističke destinacije. Od septembra prošle godine, kada je sve počelo, krenulo se u izgradnju infrastrukture za razvoj eko-turizma. Planinarski dom, koji je sticajem nesrećnih okonosti stradao u požaru 2011. godine, potpuno je obnovljen i sada može da primi 50 osoba na spavanje, uz mogućnost da se u njemu organizuju i edukativni programi. Izgradnja infrastrukture i nabavka opreme bili su preduslov da se eko-turistički potencijali Sremskih Karovaca stave u funkciju, ali nadgradnju predstavljaju programi za privlačenje turista, u ovom slučaju pre kampova za decu i mlade,te Korporativnih i indiviualnih paketa,, koji su osmišljavani tokom trajanja projekta.

Kako je napomenuo menadžer projekta Nikola Blagojević, kreiranje eko-turističkih proizvoda i programa je bilo posebno važan projektni zadatak koji treba da obezbedi efikasno i racionalno korišćenje prirodnih resursa Karlovaca i okoline, a s druge strane, da opravda investiranje u infrastrukturu i opremu.

Projekat vode Pokret gorana Vojvodine i Planinarsko-smučarsko društvo „Stražilovo”, a uključeni su još i Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, JP „Vojvodinašume”, Kamping asocijacija Srbije I Pokret gorana Novog Sada, , finansiraju Austrijska razvojna agencija (ADA) i Evropska unija sa 194.000 evra što je 87 odsto celokupne vrednosti. Sremskokarlovačka opština uključila se u finasiranje s 1,2 miliona dinara.

pustolovOdržana prezentacija projekta „Dunavski sliv za Zeleni san“