EKO OZNAČAVANJE

Eko oznake su razvijene specifično za ekoturističke proizvode i usluge, kako bi se distancirali od konkurencije i bili garancija kvaliteta za turiste.

Kriterijumi za dobijanje eko oznaka su definisani u skladu sa primerima najbolje prakse iz Evropske unije, u skladu sa EMAS i ISO 14000, a u potpunosti prilagođeni mogućnostima i potrebama Eko turističke destinacije Sremskih Karlovaca. Kriterijumi obuhvataju oblasti energetske efikasnosti, upravljanja otpadom, potrošnju vode, standarde usluga u smeštajnim objektima itd.

pustolovEKO OZNAČAVANJE